TEAM

JAROSLAV KREDBA, ředitel společnosti

 • Studoval na Právnické fakultě ZČU, později dále absolvoval odborné kurzy společnosti SKANSKA zaměřené na Project Management, Construction Management a Property Management.
 • Více než 5 let manažerské působení ve společnosti SKANSKA na pozici Projektového manažera komerčního developmentu a Senior property manažera se specializací na komerční development a rozvoj a provoz souboru nemovitostí ve vlastnictví společnosti – specializace na akvizice, právní problematiku nemovitostí, due diligence, projektový management, property a facility management portfolia nemovitostí v kategorii A – C a v celkové hodnotě přes 750 mil. CZK. Referenční projekty: NHQ ČSOB, Praha 5 – certifikováno LEED Gold, oceněno Stavba roku 2007, Best of Reality 2007 a Grand Prix architektů 2008 / Jeremiášova 870, Praha 13 / Vidoule Business Park, Praha 5 / AB Rokytka, Praha 9.
 • Čtyřletá zkušenost s působením v manažerských pozicích ve stavebnictví a investiční výstavbě - Výkonný ředitel – POZEMNÍ A DOPRAVNÍ STAVBY PRAHA; Manažer úseku realizace projektů – KZP investiční fondy. Referenční projekty: BD Libušský Dvůr, Praha 4 / Viladům Chodov, Praha 11 / ŘRD Oáza Libuš, Praha 4
 • Od roku 2011 výkonný ředitel a jediný společník společnosti KPCM s.r.o.
 • Působil jako externí konzultant Útvaru rozvoje hl. m. Prahy a Státního pozemkového úřadu v otázkách projektového managementu, ocenění a cost controllingu.
ROMAN BALOUŠEK – projektový manažer staveb rezidenčního developmentu

 • studoval Průmyslovou školu stavební v Mělníce
 • zkušenost přes 10 let na postech stavbyvedoucího, projektového manažera a technického dozoru investora u společností STRABAG, IMOS Brno a.s. a Maštálko PZS
 • specializace na pozemní stavby rezidenčního charakteru
ING. PAVEL OPLÍŠTIL – projektový manažer staveb komerčního developmentu a výstavby pro veřejný sektor, správa nemovitostí

 • studoval Průmyslovou školu stavební v Příbrami a VŠFS v Praze, autorizace ČKAIT pro pozemní stavby
 • zkušenost přes 10 let na vedoucích pozicích v oboru investic a výstavby ve veřejném sektoru
 • specializace na pozemní stavby a stavby občanské vybavenosti
ING. RUDOLF BAUDISCH – projektový manažer výstavby inženýrské infrastruktury

 • studoval VŠZ obor vodní stavby a meliorace
 • více než 15 let praxe v oboru řízení výstavby, dohledu a provozu vodohospodářských děl
 • odborný zástupce pro provozování, správu a rozvoj vodovodů a kanalizací dle z.č. 274/2001 Sb.
 • specializace na vodohospodářské stavby a stavby občanské vybavenosti