SLUŽBY

 • Development – řízení a konzultace investičních záměrů a developerských projektů
 • Projektový management – projektové řízení a analýzy, zajištění managementu projektů od výchozího posouzení přes projekční přípravu, inženýrské služby, zpracování cash flow a harmonogramu, výběrová řízení, kontraktační dokumentaci, stavební realizaci po kolaudaci a předání koncovému uživateli
 • Technický dozor staveb – kontrola provádění staveb z hlediska kvality, času a smluvních závazků
 • Nákladová optimalizace staveb (value engineering) – optimalizace nákladů spojených s realizací stavby z pohledu realizovaných technických řešení a požadovaných funkcí
 • Cost controlling projektů a staveb – kontrola čerpání rozpočtů proti vývoji nákladové stránky projektu
 • Inženýrská činnost – zajištění projednání investičních záměrů s dotčenými subjekty státní správy, samosprávy a třetími stranami, zajištění vydání potřebných povolení a rozhodnutí
 • Činnost koordinátora BOZP –příprava a vedení dokumentace spojené s bezpečností na pracovišti, prevence úrazů a rizik spojených s prováděním díla dle z. č. 309/2006 Sb.
 • Akviziční servis – technické prověrky nemovitostí a realitní činnost spojená s nákupem / prodejem / pronájmem nemovitostí
 • Správa nemovitostí – technická správa a údržba nemovitostí, zajištění oprav, investic a periodických revizí, PO a BOZP, investiční a servisní plány
 • Property management – zajištění veškerých administrativních, ekonomických a obchodních procesů, které souvisí s vlastnictvím nemovitosti a správou majetku.
 • Provoz vodohospodářské infrastruktury - odborný zástupce pro provozování, správu a rozvoj vodovodů a kanalizací dle z.č. 274/2001 Sb., poskytování konzultací a výkon správy vodohospodářské infrastruktury