REFERENČNÍ PROJEKTY SPOLEČNOSTI

Významné referenční projekty:

 • Výstavba a Property management výrobního závodu společnosti ZODIAC AEROSPACE – Plzeň – etapa II., III. a IV.
Investor: Zodiac Galleys Europe s.r.o.
Uživatel: Zodiac Galleys Europe s.r.o.
Poloha: průmyslová zóna Plzeň – Borská Pole
Provedené práce: příprava projektové dokumentace, výběrové řízení, kontraktace, projektový management a technický dozor investora, cost controlling, property management
Doba realizace projektu: 04/2012 – 01/2013 (dokončeno) etapa II, 01/2013 – 10/2013 (dokončeno) etapa III., 08/2016 – 01/2017 etapa IV.
Investiční objem: celkové náklady investice všech etap >250 mil. CZK / >9.3 mil. EUR


 • PBD Drahobejlova
Investor: YELLOW PROPERTIES s.r.o., člen skupiny PALMER CAPITAL
Poloha: Drahobejlova, Praha 8
Provedené práce: příprava projektové dokumentace, výběrové řízení, kontraktace, cost controlling
Doba realizace projektu: 08/2011 – 08/2012 – investor zahájil výstavbu v 3. Q. 2012
Investiční objem: 160 mil CZK / 6 mil. EUR


 • Výstavba nadřazení infrastruktury – vodovodu, kanalizace – Úvaly - Hostín
Investor: HOSTÍN DEVELOPMENT s.r.o.
Poloha: Škvorecká ul., Úvaly
Provedené práce: řízení přípravy dokumentace pro provedení stavby, výběrové řízení, kontraktace, projektový management a technický dozor investora, cost management, činnost Koordinátora BOZP
Doba realizace projektu: 08/2011 – 04/2014 – investor zahájil výstavbu v 3. Q. 2012
Objem zakázky: 15 mil CZK bez DPH


 • Rezidenční projekt Úvaly - Hostín
Investor: Úvaly Development, Hostín Development
Poloha: Úvaly
Provedené práce: příprava projektové dokumentace a regulativu, výběrové řízení, kontraktace, projektový management a technický dozor investora, cost controlling
Doba realizace projektu: 2011 - dosud
Investiční objem: etapa IA + IB bytová výstavba – 150 mil CZK / 5,6 mil EUR; projekt celkově přes 500 mil. CZK / 20 mil. EUR


 • Rekonstrukce Hotelu Kolonáda
Investor: Bristol a.s.
Poloha: I. P. Pavlova, Karlovy Vary
Provedené práce: nákladová optimalizace investičního záměru, výběrové řízení, cost controlling
Doba realizace projektu: 2010/2011 (dokončeno)
Investiční objem: 30 mil CZK / 1,25 mil. EUR


 • Výstavba rybníka „Pod Panskou“, Středokluky
Investor: Státní pozemkový úřad Kladno
Poloha: Středokluky
Provedené práce: technický dozor investora, spolupráce při organizaci veřejné zakázky dle z.č. 137/2006 Sb.
Doba realizace projektu: 2014
Investiční objem: 10 mil CZK / 0,4 mil. EUR


 • Rekonstrukce objektu – Výstavba Multifunkčního centra, Benátky nad Jizerou
Investor: Město Benátky nad Jizerou
Poloha: Benátky nad Jizerou
Provedené práce: technický dozor investora, koordinátor BOZP
Doba realizace projektu: 2015 - 2016
Investiční objem: 20 mil. CZK / 0,75 mil. EUR


 • Výstavba kanalizace, vodovodu a ČOV – Hostomice – Bezdědice – Radouš – etapa I + II.
Investor: Město Hostomice
Poloha: Hostomice - Bezdědice - Radouš
Provedené práce: technický dozor investora, spolupráce při organizaci veřejné zakázky dle z.č. 137/2006 Sb., koordinátor BOZP
Doba realizace projektu: 2015 - 2017
Investiční objem: 90 mil. CZK / 3,3 mil. EUR


 • Výstavba kanalizace – Hradečno – etapa II + III
Investor: Obec Hradečno
Poloha: Hradečno
Provedené práce: technický dozor investora, koordinátor BOZP
Doba realizace projektu: 2015, 2017
Investiční objem: 25 mil. CZK / 0,9 mil. EUR
 • „EnerSys Hostomice - přístavba haly č.5 a stavební úpravy“, Hostomice
Investor: EnerSys s.r.o.
Poloha: Hostomice
Provedené práce: projektový management, technický dozor investora, koordinátor BOZP
Doba realizace projektu: 2016
Investiční objem: 40 mil. CZK / 1,5 mil. EUR


 • 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ – STAVEBNÍ ÚPRAVY, NÁSTAVBA A PŘÍSTAVBA – ŠATNY, VARNA, UČEBNY“
Investor: Město Dobříš
Poloha: Dobříš
Provedené práce: technický dozor investora, spolupráce při organizaci veřejné zakázky dle z.č. 137/2006 Sb., koordinátor BOZP
Doba realizace projektu: 201´7 - 2018
Investiční objem: 40 mil. CZK / 1,5 mil. EUR


 • Akvizice výrobního závodu HBPO (Hella), Mnichovo Hradiště
Investor: MNH Invest s.r.o.
Poloha: Celá ČR
Provedené práce: technická due diligence, správa a technický dozor nad stavebně – technickým rozvojem
Doba realizace projektu: 2016
Investiční objem: 100 mil. CZK / 3,7 mil. EUR


 • Akvizice portfolia komerčních nemovitostí CT Retail
Investor: DMO Invest a.s.
Poloha: Celá ČR
Provedené práce: technická due diligence, správa a technický dozor nad stavebně – technickým rozvojem
Doba realizace projektu: 2017
Investiční objem: 1.080 mil. CZK / 40 mil. EUR


Společnost ke konci 4. Q 2017 řídí a dozoruje investiční projekty v celkové hodnotě přesahující 500 mil. CZK bez DPH / 18.5 mil. EUR a spravuje portfolio nemovitostí v celkové hodnotě přesahující 1.400 mil CZK bez DPH / 52 mil. EUR


Reference na požádání dále rádi rozšíříme či doplníme.