PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost KPCM s.r.o. působí od roku 2011 v oblasti projektového a cost managementu developerských projektů a staveb, technických dozorů staveb, koordinátorů BOZP a dále správy a provozu nemovitostí, kdy navázala na předchozí shodnou podnikatelskou činnost svého jediného majitele a zakladatele p. Jaroslava Kredby.

Společnost dlouhodobě spolupracuje se zahraničními investory při rozvoji a výstavbě developerských projektů – mezi její klienty patří např. společnosti MEI Czech Republic, Palmer Capital, Zodiac Aerospace, EnerSys, AYOR development či Bristol Group, pro které zajišťuje, či zajišťovala, komplexní dodávku služeb zahrnující projektový management, engineering, cost controlling, řízení výstavby investičních celků, technický dozor investora a následné předání koncovému uživateli vč. managementu záručních závazků. Od roku 2013 společnost rozšířila svou spolupráci i do sektoru veřejné správy a samosprávy, kdy se podílí na přípravě a technickém dozoru investičních akcí a působí jako konzultant a odborný zástupce pro provoz vodohospodářských zařízení. Mezi naše klienty patří např. Vodárny Kladno – Mělník a.s., Město Hostomice, Obec Středokluky, Město Benátky nad Jizerou, Město Kostelec nad Černými lesy, Obec Hradečno, Město Dobříš, Město Beroun či Státní pozemkový úřad.

Společnost dále spolupracuje s private equity investory a developerskými společnostmi v rámci přípravy investičních strategií na poli nemovitostí, analýz trhu, akvizičního servisu a následné správy nemovitostí. Mezi klienty naší společnosti patří české i zahraniční subjekty, např. AOS Studley, Angermann, Internationale Immobilien Consultants, Pražská teplárenská a.s., SKANSKA či SBM Holding Group.

Společnost disponuje vlastními personálními silami i technickým vybavením pro výkon své činnosti. Její zaměstnanci jsou držiteli autorizace ČKAIT v oboru pozemní stavby, dopravní stavby a stavby vodního hospodářství. V rámci svých aktivit dále úzce spolupracuje se specialisty v oborech TZB, statiky, projekčních prací, realitních, finančních a právních služeb.

Společnost je dlouhodobě pojištěna u České Pojišťovny a.s. na částku 30.000.000,- CZK pro případ škod vzniklých její podnikatelskou činností.

Cílem společnosti je poskytování kvalitních a cenově dostupných služeb s akcentem na vysokou míru profesionality, odpovědnosti a etiky v přístupu ke klientům i partnerům. Věříme, že náš přístup povede nejen ke spokojenosti našich klientů, ale i ke zvýšení transparentnosti a profesionality tržního prostředí v České republice